Σχολική βιβλιοθήκη, απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε σχολικής μονάδας, οργανώνεται στις αίθουσες διδασκαλίας αφού χώρος για αυτή δεν υφίσταται. Τα βιβλία προέρχονταν από αγορές και από δωρεές οργανισμών, φορέων, ιδιωτών καθώς και από αποστολές του Υπουργείου Παιδείας.

 

Πρόσθετες πληροφορίες