Καλώς ήλθατε στο δικτυακό ιστότοπο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης.

 

 

  

Picture 4Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Γ’ Τάξη του Σχολείου

Σύμφωνα με την με αριθμό 6320/27-09-2022 σχετική της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης για το τρέχον σχολικό έτος 2022-23 εγκρίθηκε η «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Γ’ Τάξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023».

Η εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης της Γ’ τάξης είναι υποχρεωτική. Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης στους μαθητές και τις μαθήτριες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας στοχεύοντας στην αποφυγή του πνιγμού, την εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο, την απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, την ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας των μαθητών/τριών, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.

Από το σχολείο μας κατά την Α΄ περίοδο (από 6/10/2022 ως 21/12/2022) συμμετέχουν στο πρόγραμμα τα τμήματα Γ1 και Γ2. Το πρόγραμμα θα εφαρμόζεται στο τρίμηνο αυτό κάθε Πέμπτη (πρώτη Πέμπτη 6/10/2022).

Το τμήμα Γ1 συμμετέχει από 10:00πμ ως 11:45μ (ημέρα Πέμπτη την 3η και 4η διδακτική ώρα) .

Το τμήμα Γ2 συμμετέχει από 11:45μ ως 13:15μ (ημέρα Πέμπτη την 5η και 6η διδακτική ώρα).

Το τμήμα Γ3 θα συμμετέχει στη Β’ περίοδο.

 

Η μετακίνηση από το σχολείο μας στο κολυμβητήριο Ξάνθης και αντίστροφα θα γίνεται πεζοπόρα συνοδεία δυο (2) εκπαιδευτικών. Για τη συμμετοχή των μαθητών στο αντικείμενο της κολύμβησης απαραίτητα είναι : έγκυρο ΑΔΥΜ και η Υπεύθυνη Δήλωση του/της γονέα/κηδεμόνα που συναινεί για τη μετακίνηση του/της μαθητή/τριας από και προς το κολυμβητήριο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣΣτο σχολείο ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) και αποτελείται από τους/τις:

1. Γερακάκη Χρήστο Διευθυντή του σχολείου  (Πρόεδρο)

2. Γεωργιάδου Άννα εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής

3. Μουσουλή Μαρία Ψυχολόγο

4. Σαρίδου Μαρία Κοινωνική Λειτουργό 

Δήλωση συναίνεσης/ συνεργασίας 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022-23 
Μύνυμα Υπουργού 2022-23


1. Αίτηση εγγραφής  ΕΔΩ  

2. Αίτηση εγγραφής ολοημέρου  ΕΔΩ

 
 
   

Πρόσθετες πληροφορίες