Καλώς ήλθατε στο δικτυακό ιστότοπο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης.

 

Picture 4  
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ
Αριθ. Πρωτ. Φ.7/219218 /Δ1/13-12-2017 του ΥΠΠΕΘ
Έγκριση υλοποίησης δράσης με τίτλο « Η τσάντα στο σχολείο»
Σας ενημερώνουμε ότι, με τη με αρ. πρωτ. 49/30-11-2017 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, η Υπηρεσία μας προβαίνει σε έγκριση της δράσης με θέμα: « Η τσάντα στο σχολείο».
Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, στο σχολείο. H τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα.
Επισημαίνεται, ότι η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου.
Σύμφωνα με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η δράση θα υλοποιηθεί στο σχολείο μας τα Σαββατοκύριακα:
27 - 28 Ιανουαρίου
24 - 25 Φεβρουαρίου
17 - 18 Μαρτίου
28 - 29 Απριλίου
19 - 20 Μαΐου
09 - 10 Ιουνίου
 


Πρόσθετες πληροφορίες