6ο   Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Picture 5

Λίγα λόγια για την ιστορία του σχολείου μας...

Μετά την Μικρασιατική καταστροφή μεγάλος αριθμός προσφύγων εγκαταστάθηκε στην Ξάνθη. Τότε δημιουργήθηκαν διάφοροι συνοικισμοί, όπως ο Νέος Συνοικισμός, ο κάτω Συνοικισμός, Σαμακώβ, Χρύσας   κ.α., και λειτούργησαν νέα σχολεία στις εν λόγω περιοχές. Στην περιοχή ενδιαφέροντος του σχολείου, στα πρώτα αυτά «προσφυγικά» χρόνια, λειτουργεί και αναπτύσσεται το «Β? μικτόν οκτατάξιον σχολείον Ξάνθης» το οποίο με το ΦΕΚ 52/15-2-1929 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ διαιρείται σε δυο τετρατάξια  με την ονομασία «Α? μικτόν και Β' μικτόν» λόγω του μεγάλου αριθμού των μαθητών και της στέγασης αυτών σε περισσότερα του ενός διδακτήρια. Στη σημερινή οδό Μιαούλη, σε παλιό διώροφο σπίτι κοντά στη συμβολή της με τη σημερινή οδό Κοψιδά, λειτουργεί το τετρατάξιο Β' μικτόν δημοτικό σχολείο. Με το ΦΕΚ 389/30-10-1929 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ το τετρατάξιο Β? μικτόν μετατρέπεται και μετονομάζεται σε «ΣΤ μικτόν» δημοτικό σχολείο, αριθμό τον οποίο φέρει και με τον οποίο λειτουργεί ως σήμερα. 

Συγγραφέας

Χρήστος Ε. Γερακάκης

Διευθυντής του Σχολείου

ISBN  978-618-81876-1-0

 

Πρόσθετες πληροφορίες