Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος

2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των νέων μαθητών είναι τα εξής:

  1. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται από τη σχολική μονάδα)
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)
  3. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.)
  4. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή
  5. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου για το Δημοτικό
  6. Αίτηση - Δήλωση εγγραφής (χορηγείται από τη σχολική μονάδα)

Πρόσθετες πληροφορίες