Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοημέρου έχει ως εξής:

Πρόσθετες πληροφορίες