Εκπαιδευτική δραστηριότητα 

Οι τάξεις Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ παρακολούθησαν στον κινηματογράφο ODEON την Πέμπτη 8/2/2018 τις ταινίες:

1. Φερδινάνδος

2. Ο Μεγάλος Φιλικός Γίγαντας 

Πρόσθετες πληροφορίες